Меморандум за сътрудничество с Университета по технологии и образование в град Вин подписа ректорът на Русенски университет проф.Христо Белоев по време на визитата си във Виетнам заедно с доц.Красимир Мартев. Ректорът сключи и договор за сътрудничество с Университета по технологии и образование в град Нам Дин, който е управляван от възпитаника на Русенския университет проф.Фан Ши Хие, дипломирал се през 1994 година.
Договорите предвиждат обмен на студенти и преподаватели по различни образователни програми, работа по съвместни научни разработки, обучение на студенти и докторанти и участие в научни сесии.
Проф.Белоев и доц.Мартев се срещнаха и с випускници на Русенския университет в Ханой и Вин. Те са участвали и в работни срещи в шест виетнамски висши учебни заведения.