„На 17 септември, вторник, слухът за войната все се усилваше. В училище почнахме да се разговаряме във време на занятията и с учителите за войната. Така например, когато г-н Димов извади един ученик да го изпитва за интервалите, друг един ученик, Бубито, направо му каза: „Я да учим да пеем „Шуми Марица“, че като отидем на границата, да я пеем“.
Това е извадка от дневника на 15-годишния ученик от втори полукласически клас на русенската Мъжка гимназиs „Княз Борис“ Васил Малчев. В две тетрадки момчето е описало ден по ден какво се случва в Русе по време на Балканската и Междусъюзническата война, как в града са чакали вести от фронта, как са посрещали свои близки и са били смайвани от неузнаваемия им вид.
Изключително увлекателното четиво е издадено в книга, благодарение на Държавен архив Русе и Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Вчера в Архива посрещнаха дъщерята на Васил Малчев /известен военен лекар, покойник от 47 години/, която с вълнение разгледа отново автентичните дневници на своя баща и снимките, дарени на хранилището от нейната майка Лина Малчева през 80-те години на 20 век. Оригиналният му почерк е толкова красив и старателен, развълнува се Маргарита Малчева. Патриотизмът беше водеща линия в нашето семейство, така е бил възпитаван и баща ми, и неговият по-голям брат Илия, който е воювал през Балканските войни, разказа русенката. Тя благодари на главния експерт в Архива д-р Веселина Антонова и на нейната млада колежка Толя Чорбаджиева, която е разчела ръкописните дневници и ги е подготвила за печат. Сборникът съдържа и много фотографии и факсимилни страници от двете тетрадки. Есетата на днешни русенски ученици, отличени в конкурса, посветен на 100-годишнината от Балканските войни, показва приемственост в традициите и съхраняване паметта към миналото, коментира Веселина Антонова.