Неправомерно използване на гориво с намалена ставка разкри митническа мобилна група. При проверка в транспортна база на фирма за превоз на товари в района на Севлиево митническите служители откриха 6 тона гориво, маркирано с червен маркер и предназначено единствено за отопление, съобщиха от агенция „Митници“.
В рамките на проверката е установено, че с такова гориво системно са зареждани агрегати на хладилни ремаркета. Разликата в акцизните ставки на „оцветеното“ и „редовното“ гориво е 595 лв. на тон. Открити са документи за 20 досегашни доставки за общо количество близо 50 тона, за които има данни, че маркираното гориво е използвано не по предназначение, т.е. в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Работата по случая продължава. Фискалният ефект от разкрития случай е 40 000 лева, от които близо 30 000 лева довнесен акциз и 10 000 лева глоби.