9314 са регистрираните безработни в Русенска област през юли. Техният брой е с 201 души по-малко, отколкото през юни. През седмия месец от годината 451 човека в цялата област са си намерили работа. От тях 139 са без квалификация, с работнически професии са 154. Сред заявените от работодатели работни места най-много са в сферата на преработващата промишленост (216), строителството и търговията (по 54), административните и спомагателните дейности (39), образованието (32), хотелиерството и ресторантьорството (10), селското стопанство (9), транспорта (6) и др.