Тази година Общината отрано стяга Коледния базар. За отдаване под наем на павилионите за продажба на празнични украшения, картички и лакомства още през септември внася предложение до Общинския съвет за провеждане на търг. Началната наемна цена за всяка коледна къщичка е 9,60 лв. на ден без ДДС. Павилионите са общо 33. От тях два ще бъдат предоставени безвъзмездно на сдруженията „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“. По този начин Общината ще подпомогне благотворителните коледни инициативи на двете неправителствени организации. По традиция те изработват и продават празнични сувенири, а с получените средства радват децата, с които работят.