694 560 лева допълнителни общински средства се насочват към проекта за реконструкция на бул. „Тутракан“, става ясно от корекцията на бюджета, която влиза за одобрение на сесията през септември. Това се налага заради непредвидените дейности по време на строителството, обясни зам.-кметът Димитър Наков.
В проекта, с който Русе кандидатства за европейско финансиране, не е била включена реконструкцията на лентовия транспортьор на ТЕЦ-а. Освен това се е появила необходимост да се укрепи плочата на колектора, който бе изграден по програма ИСПА. С допълнителните средства ще се покрият и разходи по преместване на някои комуникации, сред които и 500 метра водопровод.
Парите за дофинансиране на бул. „Тутракан“ ще бъдат взети от икономии, реализирани от различни капиталови дейности.
Пак във връзка с разширяването на бул. „Тутракан“ се искат и близо 59 хил. лева, за да бъде реконструиран каналът за отпадни води на жилищните блокчета до Захарна фабрика.
Бюджетът ще отпусне и 8000 лева за готвения макет на мамут в Природонаучния музей.
С вътрешни пренасочвания се отпускат 2 хил. лева за изграждане на видеонаблюдение в Червена вода. То е необходимо, защото напоследък са зачестили вандалските посегателства върху общественото имущество. Освен това се планират 2160 лева за програмен продукт за таксите за домашния социален патронаж.
Във връзка с увеличаване на щата на ОП „Паркстрой“ с две бройки средствата за заплати и осигуровки се завишават с малко над 3 хил. лева и стават 60 603 лева. Общият бюджет на предприятието обаче не се променя.
Друга съществена корекция е пренасочването на 2 341 750 лева от план-сметката за чистота към капиталовите разходи. С тях ще се реализира рекултивацията на запълнената клетка на регионалното депо, за която вчера беше направена първа символична копка.
Заедно с тези вътрешни промени в бюджета на сесията кметът внася и информация за промени в неговата рамка, настъпли до края на 6-месечието на годината. Първоначално планираните средства са били 103 358 318 лева, а в края на юни те са 112 737 675 лева. Средствата са увеличени с 9 379 357 лева. Една голяма част от тях са от държавния бюджет- 307 хил. лева за субсидиране на транспорта на ученици и пенсионери, 34 754 лева за борба с комарите и кърлежите, 4,9 млн. лева за подземните гаражи до Спортната зала, 22 592 лева за ремонт на пътища и 43 500 лева за евроизборите. Има и други по-дребни приходи.