Старт на рекултивацията на запълнената първа клетка за битови отпадъци на регионалното депо бе даден вчера с официална церемония. Преди символичната първа копка отец Марин благослави начинанието. Рекултивацията включва изкопаване, изграждане на газоотвеждаща инсталация и изгаряне на метана в станция, запръстяване, покриване с хумусен слой и засаждане на дървета. Както вече „Утро“ писа, стойността на целия проект е малко над 2,4 милиона лева, осигурени от преходния остатък на план-сметката. Той трябва да бъде приключен от фирма „Берус“ за 24 месеца. 
Този екологичен проект е важен не само за Русе, но и за региона, каза кметът Пламен Стоилов. Той съобщи, че до 10 дена очаква развитие и по друг значим за града въпрос - финансирането на рекултивацията на старото депо, което заради спрените средства по ОП „Околна среда“ не получи зелена светлина.
Сега пред нас стои задачата да убедим служебното правителство, че старото сметище с гудроновите ями е екобомба и рекултивацията му е от значение не само за Русе, коментира темата и зам.-кметът Свилен Иванов.
Той съобщи, че чрез инсталацията за сепариране на битови отпадъци, която ще бъде готова до края на 2015 година, инсталацията за строителни отпадъци и разделното събиране Русе ще удължи живота на новото депо, защото ще постигне почти 95% рециклиране на отпадъците. На сметището ще отива 20 пъти по-малко боклук отколкото сега, което ще ни спести много разходи, заяви зам.-кметът. Той уточни, че още сега Общината вече е на плюс с 1 млн. лева - 300 хил. лева са икономисани от поръчката за рекултивацията на първа клетка и 715 хил. лева отчисления към МОСВ ще й бъдат върнати заради изпълнената процедура. 
От април миналата година битовите отпадъци вече се изхвърлят във втора клетка, чийто капацитет е подобен на първата, която се запълни за 7 години. Годишно на сметището се изхвърлят 70 хил. тона битов отпадък. С мерките за рециклиране се очаква този период да се удължи. При намаляването на депонираните боклуци в следващите няколко години размерът на такса битови отпадъци няма да се покачва, увери Свилен Иванов.