664 878 тона твърди битови отпадъци събра за 7 години първата клетка на регионалното сметище, на която днес ще бъде направена първата копка на започващото й рекултивиране.
Използването на клетката започна през 2006 година и до края на март миналата година беше запълнена, като количеството депонирани отпадъци отговаря на предварителните прогнози.
Рекултивацията на клетката ще струва малко над 2.4 милиона лева. Средствата са осигурени от преходния остатък на план-сметката, която за тази година беше над 6 милиона лева, съобщи зам-кметът Свилен Иванов.
Той напомни, че преди около 2 години същата клетка се самозапали заради високите температури и отпадъчния газ метан при гниенето.
От екологична гледна точка рекултивацията е от изключително значение за Русе. Една от предвидените дейности е свързана с отвеждането на газовете от клетката, посочи Иванов.
След проведена обществена поръчка за изпълнител на проекта е избрана русенската фирма „Берус“, която се занимава със зимното поддържане на общинските пътища. Тя трябва да приключи рекултивацията за 24 месеца.