Посещенията на чужденци в България през юли нарастват с 4,9% на годишна база и достигат над 1,792 хил., сочат данни на Националния статистически институт. Същевременно обаче се регистрира намаление с 11,9% на посещенията с цел почивка и екскурзия в разгара на туристическия сезон у нас. Данните изглежда потвърждават опасенията за отлив на туристи, изразени от експерти в бранша.
Ръстът на общите посещения се обяснява с увеличението на посещенията със служебна цел (с 54%) и с други цели (образование, лечение и др.) - с 27,5%. Делът на посещенията с цел почивка и екскурзия преобладава - той е 52,2%, следван от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 37%, и със служебна цел - 10,8%.
От общия брой чужденци, посетили България през юли 2014 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 61,6%. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия - с 35,8%, Германия - с 25,6%, Испания - с 21,1%, и други.
Увеличават се посещенията на граждани от групата на европейските страни извън ЕС - с 4%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - със 17,3%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 90% от всички посещения на граждани от Руската федерация и над 80% - от Украйна.
Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2014 г. са близо 454 хил., или с 1,8% над регистрираните през юли 2013 г. Значително увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство - с 67,7% и Германия - с 36,9%.