Да бъдат увеличени осигурителните вноски със 7,7 на сто - това е записано в разчети на Националния осигурителен институт, изготвени за целите на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда. Според експертите от института това би могло да балансира бюджета на НОИ.
По данни на института всички фондове на общественото осигуряване с изключение на този за трудови злополуки и професионални болести са с дефицит, което означава, че за да се балансират приходите и разходите, трябва да се увеличат осигурителните вноски.
За увеличение на една от вноските - пенсионната осигуровка, се заговори още преди година. Това е и препоръка в доклад на Световната банка. Там се казва, че осигурителните вноски трябва да се повишат поне със 6%, за да се покрие дефицитът в бюджета на общественото осигуряване. Това обаче би се отразило негативно на бизнес средата, затова препоръката е осигуровките да се увеличат с 2%.
Бизнесът е категорично против шоково нарастване на осигуровки. Това се казва в позиции на Българската стопанска камара и на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според БСК десетки хиляди българи са останали без работа през миналата година, защото бизнесът не е имал възможност да плаща осигуровки. Заради последното увеличение на минималните прагове за осигуряване не са наети на работа 40 хил. души. Според асоциацията на индустриалците единственият резултат ще бъде „постигането на нов консенсус“ между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на предприятията и на физическото оцеляване на хората.