През последните години „Енерго-Про“ е монтирало над 3300 приспособления за защита на птиците и около 280 платформи за предпазване на щъркелови гнезда. Монтажът на такива защитни средства продължава и в други райони на Североизточна България, съобщиха от компанията.
Всяка година екипи на „Енерго-Про“ предприемат мерки за обезопасяване на участъци от електрическата мрежа, които са най-предпочитани за кацане от прелетните птици при тяхната миграция. Тези зони се идентифицират от собствен опит, както и в сътрудничество с природозащитни организации. Мерките се извършват паралелно с дейностите, свързани с огледите и проверките на техническото състояние на електроразпределителната мрежа на територията на Североизточна България.
Поставянето на предпазни средства защитава живота на птиците и същевременно намалява възможностите за смущения и аварии по съоръженията от мрежата, които биха причинили неудобство на голям брой клиенти на компанията.
В последните дни специалисти на „Енерго-Про“ монтират и комплекти защитни изолации (предпазни маншони) по съоръженията на електроразпределителната мрежа средно напрежение. Маншонът е изработен от специален изолационен материал, като неговата централна част покрива изолаторите и част от проводниците.
Всеки сезон птиците избират различни места за формиране на своите прелетни ята и това затруднява точното определяне на участъците от мрежата, които трябва да бъдат обезопасени. Независимо от това „Енерго-Про“ продължава действията си в посока обезопасяване на съоръженията в района на предполагаемите прелетни маршрути.