Появата на жилищни кредити с ограничена отговорност, при които при неплатежоспособност банката може да получи имота, но няма право да търси от кредитоискателя си повече пари, е най-интересната промяна на пазара в последния месец. На 23 юли влязоха в сила промените в Закона за потребителския кредит, сред които най-съществени бяха отпадането на редица такси. Според новостите в закона банките вече не могат да начисляват такса за усвояване и такса за обслужване на кредит, както и всякакви други такси, които имат повтарящ се характер. Това предизвика промени във всички предложения по жилищни и потребителски кредити през изминалия месец.
Законът въведе изискване кредиторите да предоставят на своите клиенти при кандидатстване за кредит право на избор каква отговорност да поемат. Възможностите са пълна (клиентът отговоря с имуществото си до размера на усвоения кредит) или ограничена (банката се удовлетворява изцяло само с размера на обезпечението). Реакцията на банковия сектор беше в различни посоки. Всички спазиха изискването за отпадане на цитираните такси, като някои от тях замениха таксата за усвояване с друга, с подобен характер. Корекции на лихви рядко се наблюдаваха, като те обичайно се запазваха на ниво преди промените в закона, ако клиентът избере да поеме пълна отговорност. В случаите на ограничена отговорност лихвените нива са значително по-високи (от 2-7 пункта) в сравнение с лихвите при пълна отговорност. Някои от банките предпочетоха да предложат еднакви лихви, независимо от отговорността на кредитополучателя. Те коригираха само максималния процент на финансиране и/или максималната сума на кредита при ограничена отговорност. Това са другите 2 компонента, на които наблегнаха банките в отговор на изискванията на закона. С около 50% по-ниско е максималното финансиране и максималния размер на кредита, ако клиентът предпочете да поеме ограничена отговорност, обобщава в месечния си бюлетин финансовият портал „Моите пари“.
Единствената такса, която не беше премахната с промените в закона, беше тази за разглеждане на документи. Тя беше активно използвана от банките и повечето от тях въведоха такава или повишиха съществуващите. Разбира се промоции не липсваха и въпреки въвеждането на таксата, тя отпада за известен период от време. Някои нови кредити също бяха предложени на клиентите.
При потребителските кредити в повечето случаи отпадналите такси бяха компенсирани или с нов вид такси, или с увеличение на размера на единствената такса, която може банката да събира (такса за разглеждане на документи). Някои банки разбира се компенсираха отпадането на таксите с по-високи лихви, но те бяха единици.
Наред с динамиката при кредитите, през изминалия месец банките продължиха да понижават дохода от депозит и спестовна сметка.