Юнта Куатро е последно поколение Инсекто-Фунгицид, покриващ пълния спектър от болести и неприятели, които нападат семената на есенните култури, както в почвата, така и в началните стадии от развитието им след поникване.
Защо това е от изключително значение за производителите и имат ли нужда зимните житни от инсектицидна защита?
Както слънчогледът, царевицата, рапицата, така и пшеницата и ечемикът се нуждаят от защита от почвените неприятели(най-вече от видовете телени червеи). Един от начините за определяне плътността на телените червеи е точно с примамка от пшеница, което е убедително доказателство за това, че и тези култури са атрактивни за опасните инсекти.
Каква е причината проблемът да не се осъзнава и земеделците да не са прилагали такъв тип комбиниран продукт до момента?
Основната причина е, че досега производителите несъзнателно са решавали частично този проблем, чрез различни практики:
По-високи сеитбени норми например, които обаче са нож с две остриета, понеже ако има висока плътност на неприятелите ще се постигне компенсиращ ефект и посевът е възможно да е с нормална гъстота и гарнираност, ако разпределението на повредата е равномерно. Тогава може да очакваме житните култури да братят сравнително нормално. При положение че няма висока плътност на неприятелите, ще поникнат всички семена, в т.ч. и заложения буфер, при което посевът ще се сгъсти. Това води след себе си до много други неблагоприятни ефекти, като не добро братене, слаби, етиолирали силноконкуриращи се растения. А не бива да забравяме и допълнителния разход, който сме направили за излишните семена!
Или пък третиране с листен инсектицид е възможна алтернатива на Юнта Куатро, но има своите недостатъци!  Един от тях е невъзможността за определяне на най-точния момент за третиране. Изследвания на Байер показват, че листните въшки и цикадите се откриват върху младите растения, още при самото поникване като смучейки сок могат да заразят растенията с вируси, които в последствие тотално лимитират потенциала на културата. За да постигнем нивото на защита, което Юнта Куатро осигурява, трябва да третираме с листен инсектицид още при самото поникване, което означава, че ще огазим посева много рано. Освен това третирайки семената с Юнта Куатро имаме непрекъсната защита от тези неприятели в рамките на 40-50 дни (след засяване), което последействие може да получим единствено от двукратно приложение  на добър листен инсектицид, но винаги остава риска от моменти, в които растенията остават незащитени поради невъзможност за влизане в полето. Към всичко това като добавим и разходи по самото третиране се оказва, че Юнта Куатро освен изключителна Иновация е и доста атрактивен от икономическа гледна точка.
С какво Юнта Куатро ще допринесе за по-рентабилно зърнопроизводство?
Прилагайки Юнта Куатро зърнопроизводителите :
- Биха могли да си позволят да оптимизират сеитбената норма и да постигнат перфектна гарнираност на посева. Когато положат определения брой семена на кв.м., те могат да разчитат, че тези семена са защитени от почвените неприятели и не се налага залагане на буфери, които освен че оскъпяват производството, могат и да причинят проблеми в последствие;
- Получат дълготрайна и непрекъсната защита (в рамките на 40-50 дни след засяване) от въшки, цикади, житни мухи и житен бегач, без да има нужда да правят абсолютно точна прогноза кога започва инвазията на съответните неприятели;
- Получават растения с по-добър тонус, поради благоприятния физиологичен ефект на 4-те активни вещества;
- Не се налага огазване на посева в най-чувствителната начална фаза от развитието на растенията;
- Ограничава се развитието на гъбни болести, понеже отворите, които неприятелите правят при повредата на растенията, са входни врати за развитието на Мрежести петна и други болести на есен;
- Получават един от най-добрите фунгициди за третиране на семена, който контролира видовете главни, различните видове кореново гниене, а също и ленточна болест при ечемик.
Юнта Куатро ви дава възможност да преминете на следващото, по-високотехнологично ниво на производство