Пътните ни разходи не са възстановени, сроковете за обучение се намалиха, а групата на строителите все още няма материали, на които да се учи. Това сигнализираха вчера 20 от участниците в курсовете, които Строителната гимназия провежда по европейски проект. Всички те са безработни и се предполага, че не биха могли да намерят допълнителни средства, за да инвестират в повишаването на квалификацията си.
Според условията на Агенцията по заетостта, основен координатор по тези програми на Европейския социален фонд, едва 20% от цялата стойност на проекта може да бъде преведена на гимназията, а след това тя трябва да доказва разходи и да получава вложените вече средства.
Целият проект е на стойност 119 000 лева, от който ни преведоха въпросните 20%, но те отдавна свършиха за стипендии и транспортни разходи на хората, като към тях сме добавили и още 6000 лева от бюджета на училището, обясни директорката на ПГ по строителство инж.Камелия Денчева. Подадено е искане към Агенцията по заетостта, която е договарящ орган, за възстановяване на вложените средства, но отговор все още няма. Такова верифициране на разходите според условията може да трае до 40 работни дни.
От русенската гимназия са категорични, че работа по такъв проект повече няма да имат. Проблемът идва от това, че ние не сме търговско предприятие и не разполагаме със собствени средства, които да затворим и да очакваме да ги възстановят по някое време от тази европейска програма, обяснява инж.Денчева.
Самото набавяне на материалите, които да служат в практическото обучение на групата по строителство, пък се оказало изключително тежка процедура. Училището като държавна структура било длъжно да направи процедура през Агенцията за обществени поръчки и тя да е открита и с трайност 60 дни. От момента на стартирането на проекта на 1 октомври м.г. реално обучението е започнало едва на 11 юни след всички бюрократични процедури. Удължаване на срока също било невъзможно. Всяко едно писмо, пуснато до Агенцията по заетостта, се връща в Русе след един месец - как да стане бързо и ефективно работата, пита риторично директорката Денчева.
От Агенцията по заетостта така и не отговориха до редакционното приключване на броя на запитването на „Утро“ кога ще бъдат възстановени направените от гимназията разходи и кое налага въвеждането на толкова дълги срокове, каквито не фигурират в условията на европейските програми.