Добра инвестиция ли е покупката на апартамент в Русе? На този въпрос повечето живеещи в града вероятно ще отговорят с „не“. Опитът след близо 50-процентовия срив на цените от 2008 г. насам и многото случаи на загубени жилища заради невъзможност на собствениците им да изплащат получените за покупката им кредити като че ли оправдават подобна теза. Тя обаче е валидна само за този кратък отрязък от време. В дългосрочен план числата показват, че инвестициите в жилищен имот не само запазват стойността си в сравнение с инфлацията, но и носят добра доходност.
За да сравним двете възможности - вложения на една и съща сума в апартамент или в депозит, ще разгледаме 10-годишния период от 2004 г. насам. Преди 10 години кредитен бум още нямаше, влизането на България в ЕС беше още далеч и очаквания за драстичен ръст нямаше, така че цените могат да се окачествят като нормални. Тогава, в средата на 2004 г., средната цена на апартаментите в Русе според статистиката е била 425,50 лева за квадратен метър. Според последните данни на НСИ от края на юни тази година, стойността на един квадрат вече е 890,96 лева или 2,09 пъти по-висока. Годишната доходност с капитализация респективно е 7,67% - доста по-висока от средната лихва по депозити в този период, която е от порядъка на 4,5-5% годишно.
Разликата е дори още по-голяма, защото ако покупката на апартамента е с инвестиционна цел, той ще реализира доходност и от наем. В Русе годишният наем възлиза на 4-5% от стойността на жилището. Дори ако се приеме, че то ще бъде заето само в половината време, това значи, че с разумна вероятност можем да допуснем още поне 2-2,5% годишна доходност от наеми. Заедно с покачването на цените общата печалба за десетте години вероятно ще достигне 10% годишно дори с приспадане на задължителните разходи за поддръжка на апартамента, данъци и др.
Разбира се, тези разсъждения са валидни само в случай, че инвестицията е осъществена със собствени средства, а не с кредит. Годишният процент на разходите при покупка на апартамент с кредит би била доста по-висока от 10% в този 10-годишен период. Вярно е, че в момента може да се тегли заем доста по-евтино и разходите по него да слязат дори под 7,67%, но няма гаранции, че лихвите ще останат на тези ниски нива още дълго време. Да си припомним все пак, че сега са години на ултраниски и дори отрицателни лихви на централните банки, които наливат финансов ресурс в икономиките с цел да се преборят с дефлацията и следващата я икономическа депресия. Колко ще продължи този период, едва ли някой може да определи, но той със сигурност ще е по-кратък от стандартния поне 15-20-годишен период на заема за покупка на жилище.