Борово и румънската община Гогошари подписаха договор по проекта R.O.A.D на стойност 6 мл. евро, осигурени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Под документа подписи сложиха кметът на Борово Георги Георгиев и на Гогошари Дая Данцу.
Със средствата ще бъдат рехабилитирани 12 км път до няколко села в румънската община, а Община Борово ще администрира дейностите. Проектът се реализира с помощта на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, в която и двете общини членуват. Той трябва да приключи за 14 месеца, а от ползите ще се възползват  2240 жители на Гогошари и 7047 жители на Борово.