Животът в Русе по времето на социализма така както го помнят русенци тук в България и русенци оттатък Океана - в Чикаго. Разказите им, които рисуват портрет на града от миналия век, са събрани в книгата на д-р Диляна Иванова „Спомени от всекидневния живот по времето на социализма в Русе“ (Memories of Everyday Life during Socialism in the Town of Rousse, Bulgaria), която беше представена вчера в Историческия музей.
Целта на това изследване е да се представи социализмът през всичките му гледни точки, каза Диляна Иванова. Затова съдържанието на книгата представлява хомогенен текст от визуални и устни разкази на русенци в България и русенци в Чикаго. На фокус в текста са теми като празниците през социализма, жилищната криза в града, обгазяването и още много други. Дава се възможност на хората да конструират своя социалистически живот и да оформят своята идентичност било то чрез разказване или чрез прочит на тази книга, обясни авторката.
За основа на изданието е послужила докторската дисертация на авторката „Житейски разкази за социалистическото всекидневие. По примера на град Русе“ с научен ръководител директора на музея доц. д-р Николай Ненов. Книгата е изцяло на английски език и е предназначена за разпространение предимно в чужбина. Диляна Иванова е работила като уредник в музея, а от 2009 работи в Музея „Фийлд“ в Чикаго. В момента е администратор на офиса в САЩ на Американския научен център в София.