През юни 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 607 хил. лв., или с 5.4% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Ръстът идва предимно от по-големия брой чуждестранни туристи, които са платили с 42% повече отколкото през май.
Броят на потърсилите подслон в Русенско туристи намалява спрямо юни предходната година с около 500 души, но общият размер на приходите се увеличава с 1 на сто, тъй като реализираните нощувки са повече отколкото през юни 2013 г.
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През юни те са получили 275 хил. лева, от които 140 хил. лева от чуждестранни граждани.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди възлизат на 151 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 63 хил. лева.
През юни 2014 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1510 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 13 442, като от тях 4697 са от чужденци. В сравнение с май т.г. се наблюдава значителен ръст на реализираните нощувки от чужденци.
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през май 2014 г. са 8445 и се увеличават спрямо предходния месец с над 1000.