Изготвянето на споразумение за уедрено ползване на земята е задължителен елемент от земеделската година, ако ще се подават документи за субсидии.
В голяма част от землищата в края на лятото се търсят различни начини за улесняване сключванeто на споразумение. На пазара вече има доста фирми, предлагащи услуги в тази посока. Всичко е въпрос на избор.
Водеща русенска фирма в областта на специализирания земеделски софтуер разработи методика, с която земеделските производители сами да изготвят своето споразумение онлайн. Това става напълно безплатно на сайта http://propertybank.eu. В сайта са указани необходимите официални данни за земите, с чиено въвеждане програмата изготвя споразумение за уедрено ползване на земеделските земи без грешки и дори без съдействието на служителите на общинските земеделски служби.