Здравната каса дължи пари на болницата за дейности, извършени още през месец май, обяви вчера директорът на МБАЛ д-р Владин Петров. Потърсен за коментар, директорът на касата в Русе Калоян Копчев, заяви, че още в самото начало на следващата седмица болницата ще получи всички дължими пари. И уточни, че вчера е подписан анекс към споразумение, без който такова плащане е било невъзможно.
Според председателя на Българския лекарския съюз /БЛС/ д-р Цветан Райчинов парите за здраве в страната ще стигнат за още два месеца, а след това трябва да се търси друго решение. Всички политически сили са предупредени, че БЛС и лекарите в България ще поискат остатъка от нужната сума - между 100 и 200 милиона, за да се приключи годината, заяви д-р Райчинов. Той допълни, че съюзът ще настоява държавата да изпълнява задълженията си и да покрива всички вноски, които са й вменени, както това правят българските граждани.