Петнадесета година жителите на Русе и всички, които обичат от сърце най-красивия български град на дунавския бряг, имат прекрасната възможност всеки ден да виждат Малката Виена на календара в дома или в офиса. „Виновник“ за това е художникът на „Утро“ Огнян Балканджиев, който от 1998 година насам всяка година предоставя своите различни творчески ракурси, вдъхновени от прелестните русенски кътчета, за оформлението на календарите. А „съучастник“ на Балканджиев е издателят „ВИП Стил“, който се е погрижил да допълни календара с много полезна информация.
Акварел, цветна графика, рисунки с туш, експериментални техники - художникът прибягва до различни творчески похвати, за да представя винаги различно любимия си град и неговите красоти. С годините неговият „прочит“ на русенската атмосфера придобива нови, често твърде артистични форми. След „Русе. Носталгия“ в първите години на новото хилядолетие преди две години той възхити ценителите на живописта /и озадачи привържениците на реализма/ с раздвижени композиционни решения. Някои нарекоха новия поглед на Балканджиев „Пияните къщи“, други предпочетоха романтичното „Пътуващите сгради“, а трети заподозряха нещо съвсем различно в килнатите настрани здания, които сякаш наистина се канеха да потеглят нанякъде. Едно е сигурно - че десетки и дори стотици русенци след приключването на календарната година изрязват грижливо рисунките на Оги Балканджиев от вече ненужния календар и ги поставят в рамки, за да си ги гледат отново и отново.
Тази година художникът остава верен на своето пристрастие. Нарисувал е пет емблематични русенски сгради - Библиотеката, Доходното здание, Музея, сградата на бившата Спестовна каса и градския часовник, които отново ще украсяват 365-те дни от задаващата се 2014-а. Този път техниката на изпълнение съчетава графична основа на рисунката, като върху щриха са положени изпълнените с приглушена светлина виолетови, златисти, охрени нюанси, които създават една спотаена загадъчност.
През последните 15 години на практика не е останал нито един от прелестните архитектурни образци на Русе, който да не е нарисуван от Балканджиев. Може би само домът на Бурови. Но той вероятно ще бъде началото на нова серия русенски мотиви в творчеството на художника, която той замисля още отсега.