Четирима ученици от русенската Професионална гимназия по дървообработване „Йосиф Вондрак“ са сред първите поощрени с парични премии от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Tова са Петър Каменов Петров, Павел Йорданов Ненов, Десислава Светославова Минкова и Георги Валентинов Великов. С подкрепата на фондация „Америка за България“ камарата награди 26 ученици и студенти от специализираните училища по дървообработване и мебелно производство в страната и от Лесотехническия университет в София със специални стипендии.
Инициативата е част от кампанията на БКДМП за възраждане на интереса към дървообработването и производството на мебели. Камарата вече организира и първата си специализирана трудова борса. Тя се състоя през месец април и на нея работодатели и млади хора имаха възможност да обменят информация, проблеми и идеи.
Сред другите идеи на БКДМП е разработването на онлайн платформа, която дава директна връзка между търсещи работа и работодатели в мебелния бранш. Освен това до края на годината предстоят семинари; номиниране на нови 26 младежи, които да бъдат наградени с парични стипендии; посещения на преподаватели от професионални гимназии в производства и срещи с работодатели; посещения на деца от прогимназиален етап на обучение в мебелни фабрики.