Потребителските цени в България са намалели с 1,5% през ноември за четвърти пореден месец на дефлация в най-бедната страната в ЕС.

Резкият спад - това са най-ниските цени от май 1999г., идва след период на антиправителствени протести, за които анализатори предупреждават, че може да повлияят на доверието на инвеститорите, потреблението на домакинствата и може да донесе проблеми за малката и отворена икономика на България.

Цените спадат за четвърти пореден месец следвайки модел на ниска инфлация в Европа.

На месечна база цените са спаднали с 0,2 на сто през ноември.

С помощта на хармонизирания индекс на ЕС, мярката за инфлация на Европейската централна банка, България отбелязва 12-месечна дефлация от 1 на сто през ноември.

България, която е член на ЕС, но не и на еврозоната, работи при режим на валутния борд на МВФ, който ограничава инструментите на централната ни банка за стимулиране на икономиката чрез намаляване на лихвените проценти.

БНБ има номинален, макар и до голяма степен изкуствен и символичен лихвен процент от 0,02%, най-ниският в Европа.

Миналата година инфлацията е средно 3%, докато икономиката има скромен растеж от 0,8 на сто.

Очаква се икономиката да отбележи ръст от 0,6% тази година и 1,8 на сто догодина, според прогнозите на правителството.