Хидрографският кораб „Вит“ на Агенцията за поддържане и проучване на Дунав /АППД/, който от 35 години поддържа водния път в българо-румънския участък по Дунав от Силистра до Сомовит, скоро ще се раздели с безценните си „очи и уши“ - ехолотите, с които определя дълбочини, разстояния и координатите на фарватера. Това ще стане след приключването на проекта на АППД за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по Дунав. В него е заложено закупуването на специализиран плавателен съд, оборудван с най-съвременна специализирана техника. След доставянето му агенцията ще предостави използваните ехолоти на „Вит“ на Националния музей на транспорта в Русе, а самият кораб ще има спомагателни функции при хидрографските дейности, каза изпълнителният директор на агенцията Георги Георгиев.
„Вит“ е на вода вече 35 години. Корабът е построен през 1979 година в Бургас с дължина 42 метра, ширина 8 метра и височина 8.75 метра. Максималното му газене е 1.4 метра, което му дава възможност да навлиза в критични участъци при маловодие и да определя нови плавателни пътища. Той е единственият български кораб, който поддържа фарватера, измерва и обозначава всички опасни и проблемни участъци за плаване по реката като камъни, скали, прагове, плитчини, обозначава правите участъци, извършва разстановка, монтиране и демонтиране на брегови и плаващи навигационни знаци - шамандури, километрични знаци, брегови фарове и редица други знаци, предвидени от Дунавската комисия.
Знаците, които са натоварени на кораба, се монтират от моряци и са много важни, защото без тях при гъста мъгла корабите излизат от очертанията на фарватера и често засядат в плитчини, независимо че всяка промяна на плавателния път е на разположение на капитаните в интернет, посочи инж.Георгиев.
Дунав не е магистрална река, която стои непокътната във времето. Пясъците се движат непрекъснато от теченията и корабоплаването и това изисква непрекъснато следене на фарватера, казва капитанът на „Вит“ Трифон Трифонов.
Корабът разполага с три ехолота, два от които са стационарни и един преносим. Радар, който определя местонахождението на кораба, визуализира навигационната обстановка, контурите на бреговете, движението и разстоянията до други плаващи обекти.
Ехолотът е уред, с който се измерват дълбочините в даден участък от реката. От кораба се изпраща високочестотен импулс, който се отразява от дъното на водния басейн. В зависимост от времето между излъчването и приемането на изпратения сигнал в ехолота автоматично се получава информацията за дълбочината на измервания участък. На монитор на мостика на „Вит“ се визуализира картата на Дунав, където се проследява движението на кораба. Пътят, по който съдът се движи, се изобразява във вид на права линия на монитора и чрез GPS сигнал и информацията от ехолота в момента на плаване се визуализират дълбочините до дъното на реката. В момента на плаване на кораба се визуализират точни изчисления за разстоянията на шамандурите от брега и друга подробна информация, която се публикува в интернет страницата на агенцията и ориентира капитаните как да се движат и съответно къде са навигационните опасности по фарватера. Информацията е достъпна и всеки може да разбере ширината на плавателния път, къде има критични участъци, на какво разстояние да минава от левия или десния бряг и къде точно са разположени плаващите навигационни знаци.
Скоро техниката, която три десетилетия и половина е намирала опасните и безопасните участъци в реката, ще акостира на метри от реката - в Националния музей на транспорта.