Общежитията и столовете на територията на Русенския университет излизат от специализираната фирма и минават под ръководството на ректора проф.Христо Белоев. Това стана с решение на Министерския съвет от вчера.
Аз съм благодарен за това решение, което поправи една явна несправедливост, коментира за „Утро“ проф.Христо Белоев. Той обясни, че фактически и досега ректорът е този, който подписва настанителни заповеди, определя наем, налага санкции и контролира състоянието на общежитията и столовете, но не получава никакви средства за това.
Премахва се звено, което се нуждаеше от издръжка, а ние ще имаме право на субсидия от държавата за леглата и храната на студентите, обясни проф.Белоев.
С прехвърлянето на стопанисването на общежитията университетът ще има възможност да настанява в добри условия гостуващи лектори и ще може да предоставя по-качествена храна на столуващите. Освен това грижа на университета ще е да се търсят програми и възможности за ремонти и саниране на сградите.