По новата Програма за морско дело и рибарство (2014-2020) предимство ще имат тези проекти за аквакултури, при които ще се произвеждат атрактивни за потребителите видове. Целта е пазарът да не се пренасища с видове риба, които не са много търсени. Това стана ясно от коментар на зам.-министър Валентина Маринова пред журналисти. Тя участва в дискусия за представянето на програмата съвместно с ръководството на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури“.
На двата научни института, свързани с рибни ресурси - в Пловдив и във Варна, е възложено да направят анализи кои са перспективните за производство аквакултури. Очаква се разработките да са готови до два месеца.
Производството на аквакултури ще е приоритет, но е необходима пазарна ориентация и устойчивост, каза Маринова.
Шаранът и черноморската мида като производство нямат голям потенциал за развитие, заяви представител на ИАРА.
Учените трябва да ни консултират за производството на риба, а търговците и потребителите са тези, които ще кажат кои видове са търсени, възразиха производители.
Действително в България има сериозно производство на шаран - над 10 000 тона годишно, както и на големи количества черноморска мида. Според тях обаче не е редно производителите на шаран да бъдат изолирани от програмата, тъй като те са вложили много усилия и средства, за да си развият производството.
В момента Унгария произвежда най-много шаран в Европейския съюз, но българският е два пъти по-евтин. При мидите основното производство е в Испания, но произведените в България са с много по-добър вкус и минерален състав.