От началото на седмицата граждани обсаждат офиса на дирекция „Местни данъци и такси“. Причината за лятната инвазия са предупредителните писма, които Общината започна да изпраща на неизрядните данъкоплатци. Ако не се издължат в определения срок, ще се премине към принудително събиране на задълженията им чрез НАП или частни съдебни изпълнители. 
Както обикновено, опашки могат да се видят до обед, докато в следобедните часове пред гишетата има доста по-малко хора.      
Шефът на дирекцията Даниела Робева обясни, че натрупването на граждани става не заради самото погасяване на стари задължения, а заради справките, които се правят заради несъответствия. Много често се оказвало, че хората са продали стар автомобил, но не са подали декларация за отписването му, поради което продължава да им се начислява данък. Подобни случаи имало и по отношение на недвижимата собственост, както когато става дума за сключени сделки, така и при наследство. Някои русенци пък декларирали два имота като основно жилище и се чудели защо данъкът им е по-висок. По закон няма как да има две основни жилища, обясниха специалистите от дирекцията.
До септември „Местни данъци и такси“ ще разпратят над 2000 предупредителни писма, съобщи още Даниела Робева. Умишлено те не се изпращат накуп, за да не се затруднява обслужването. Робева подчерта обаче, че граждани, които знаят, че не са си плащали данъците и таксите, може и да не чакат специални писма, а да започнат да обслужват дълга си, тъй като всяко отлагане е в техен ущърб, защото върху основната сума се начислява лихва. Да не говорим, че ако се стигне до принудително събиране, ще трябва да се плащат и допълнителни такси, които никак не са малки.