Застрахователната компания „Армеец“ обжалва в Комисията за защита на конкуренцията обществена поръчка на „Водоснабдяване и канализация“- Русе.
Процедурата е за застрахователни услуги през 2014 година и е на стойност 50 000 лева. Шефът на ВиК Сава Савов уточни, че в конкретния случай става дума само за застраховане на автомобилите на дружеството - за застраховките „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и за „Злополука на местата“, което е свързано с допълнително обезщетение на работниците в случай на пътно произшествие.
Жалбоподателят не е поискал от антимонопола налагане на временни мерки. Атакувано е класирането, но от информацията в регистъра мотивите не стават ясни.
Директорът на ВиК заяви вчера, че не знае кой е победител в поръчката, защото с нея се занимавала комисия, в която той не участва.