В 56% от фирмите тази година ще бъдат раздавани бонуси за коледните празници за всички служители, показа непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК).

Проучването е проведено в периода 25 ноември - 6 декември сред 410 компании.

Данните показват още, че 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще насърчат за Коледа само определени работници.

Размерът на бонусите се запазва спрямо миналата година в 43  на сто от фирмите, докато 30% планират да дадат по-голям стимул в сравнение с миналата година. Кризата засяга относително малък дял по отношение на бонусите и само 18 на сто от фирмите планират да дадат по-малка сума за стимулиране на служителите си.

Значителна част от мениджърите, участвали в допитването - 73%, предпочитат финансовия стимул, а около 27 на сто ще подарят на служителите си фирмени подаръци и сувенири. Близо 10 на сто планират да предоставят на служителите си ваучери за храна и напитки.
Като условие за стимулирането на служителите за Коледа работодателите поставят добрите финансови резултати (48%). За 26 на сто обаче финансовите резултати не са от значение, а за всеки пети мениджър (24%) условие за стимулиране е внимателната преценка за приноса на работника.

Размерът на стимулите варира, но само 6% от компаниите могат да си позволят да дадат пълна заплата като бонус за празниците. В почти половината от фирмите служителите ще получат до 20% от заплатата си под формата на бонус. 38% от работодателите пък могат да си позволят да стимулират служителите си с 50% от заплатата им.

Всъщност 45 на сто от анкетираните работодатели използват коледните бонуси именно, за да стимулират добрите си служители. Освен тях малко над 30 на сто ще спазят и традицията всяка година да дават подаръци за Коледа на работниците.

За 17% от работодателите раздаването на коледните бонуси пък е начин да се сплоти екипът на фирмата.

Резултатите от допитването показват още, че в 42% от анкетираните фирми броят на хората не се е променил през тази година. Поравно (29%) са назначили или освободили хора.

Малко над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите, които са се включили в анкетата, работят основно за вътрешния пазар. Близо 30 процента от компаниите  работят и за вътрешния, и за външния пазар и са основно международни компании.