За първи път Община Русе поема грижата за жертви на домашно насилие и трафик, като ще ги настанява в Кризисен център. Обявени са и телефоните, на които могат да се подават сигнали и да се търси помощ от специалистите: 082/82 67 70 и 58 67 70
Това е поредната социална дейност, която разкрива Общината, а изпълнител ще са хората от център „Динамика“. Пострадалите ще намират подслон и закрила в продължение на три или шест месеца, като няма никакво ограничение за възраст. За съжаление, все повече стават случаите на насилие над възрастни хора, затова ще приемаме и такива жертви, поясни Деана Димова от „Динамика“.
Проектът се финансира изцяло от Община Русе, като за година издръжката на Центъра е 64 000 лева. В това число влизат разходите за заплати на персонала, за консумативи и за осигуряване на храна за временните посетители. Местата в Кризисния център са осем, а адресът ще остане неизвестен от съображения за сигурност. В следващите три години сдружение „Динамика“ ще работи в партньорство с Общината, а след изтичането на този срок ще бъде обявен отново конкурс за доставчик на услугата и тя няма да бъде закривана, поясни зам.-кметът Иван Григоров.