Заявленията за подпомагане за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 година, се приемат, обяви Държавен фонд „Земеделие“.
Всички физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват по схемата.
Помощта ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи, а тези, които не са застраховали нивите си, ще получат 50% от полагащата им се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.
Срокът за изплащането на помощта е 15 септември 2014 година.