Промени в Наредба 44 определят нови условия към фермите за калифорнийски червеи и охлюви. Въвеждат се нови ветеринарно-медицинските изисквания, които ще намалят още повече и без това малкото желаещи да се захванат с такъв нетрадиционен агробизнес. Наредбата вече е обнародвана в Държавен вестник.
Ако искате да отглеждате калифорнийски червеи, не можете да гледате едновременно с тях птици и източнобалкански свине. В люпилните за охлюви задължително трябва да има камера за възпроизводство, зали за оплождане и снасяне на яйца, лаборатория за разсяване на яйца, инкубатор, камера за съхранение на хайвер. Те трябва да са оборудвани с необходимите за това системи, съгласно одобрен проект по НАССР.
Охлювите могат да бъдат угоявани в специално изградени паркове с минимална площ от 0,5 дка. Те пък трябва да са разделени на угоителни полета, да са водоснабдени и електрифицирани, както и да имат ограда с височина поне 1.5 метра.
Отглеждането на калифорнийски червеи на открито трябва да бъде върху твърда повърхност, а на закрито - в направена специално оранжерия със стелажи.
Не се допуска третиране с химически препарати на лехите с червеите и тора, с който се хранят.
Собствениците на стопанства за охлюви и калифорнийски червеи ще трябва да водят дневници по образец. Теренът за изграждане на нови ферми с различни собственици трябва да е с отстояние не по-малко от 3 метра.
Изискването няма да се прилага за ферми, построени или в процес на изграждане преди влизането в сила на наредбата.