Може ли „План Б“ със сегашните му габарити да се премести на друго място, правени ли са бетонови стъпки или фундаменти при изграждане на нашумялото заведение и попада ли то в застрояването на архитектурната рамка на ансамбъла на бившия площад „9 септември“. Това са част от въпросите, на които вещи лица трябваше да дадат компетентни отговори, но очакванията вчера да станат ясни техните заключения за статута на популярното заведение останаха напразни.         
Причината за това е трудното намиране на специалисти по строителство, които да бъдат назначени да изготвят комплексната експертиза. Освен това срокът за тяхното намиране бе по-малък от месец, което според някои е прекалено късо време.
В крайна сметка Административният съд реши архитектът Николай Касабов, строителният инженер Силвия Стефанова и геодезистът Минко Червенков да бъдат ангажирани с експертизата. Те ще изразят становища както за вида на слънцезащитното съоръжение на заведението, така и дали самата конструкция е преместваема или е строеж.
Вещите лица са от Плевен, което срещна подозрения у защитата на бизнесмена Красимир Даков, тъй като и Русе, и Плевен попадат в района на Великотърновската апелативна прокуратура. Макар имената на специалистите да са ясни, тяхното участие в експертизата не е сигурно, защото те могат да откажат да работят по нея. Затова съществуват съмнения дали на 21 януари, когато техните заключения трябва да са готови, всъщност делото няма да се отложи за пореден път.
Дали експертизата ще стане ясна в близките месеци не е сигурно. Сигурно е обаче, че до пет дни Даков трябва да преведе 1800 лева хонорари, които ще бъдат преведени на тримата специалисти за изследванията на заведението. Парите по принцип трябва да се дадат от Общината, но тя изпитвала финансови затруднения и за да не се блокира процесът, Даков решил да плати сам. По-късно със съдебно решение разходите около експертите могат да бъдат поделени между него общинската администрация.
Единствените претенции на Даков бяха по време на проучванията на статута на преместваемия обект да не се повреди заведението, както и да не се дупчи подът, защото има подово отопление.
Вчера стана ясно още, че изискания от прокуратурата сигнал на общественика Георги Манев за незаконното според него строителство на пл.“Батенберг“, подплатен със снимков материал, не може да бъде открит в папките на Общинския съвет.
Първото заседание по казуса беше на 17 октомври, когато Даков обжалва заповедта на кмета на Русе Пламен Стоилов за събаряне на парк-кафе-бистрото. Тя дойде като отзвук от проверка на РДНСК-Шумен, според която „План Б“ е строеж четвърта категория, а не преместваем обект.