Като страна- членка на Европейския съюз и като държава, през чиято територия минава проектът за изграждане на газопровода „Южен поток“, България категорично се е ангажирала да спазва изискванията на европейското законодателство. Това се казва в позиция на Министерство на икономиката и енергетиката за проекта „Южен поток“, разпространена до медиите.
По-рано днес говорителят на комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер Марлене Холцнер предупреди, че ако руската страна не е съгласна на нови преговори и въпреки това някои от страните-членки на ЕС продължи да изпълнява двустранното си споразумение в сегашния му вид, срещу тази страна ще трябва да започне наказателна процедура. Мотивът на Брюксел е, че тези споразумения противоречат на европейското законодателство в три основни аспекта.

Първият е задължителното в ЕС разделяне на собствеността между доставчика на газ и оператора на енергийната инфраструктура, което не е спазено. Вторият засяга достъпа до тръбата за други оператори, който също е задължителен, но подписаните двустранни споразумения не го допускат. Третият проблем са тарифите, които в ЕС трябва да се определят от независим системен оператор, но в двустранните споразумения управлението е запазено за "Газпром".

В съобщението на икономическото министерство се посочва още, че изграждането на газопровода „Южен поток“ на територията на държавите членки – Италия, Словения, Австрия, Унгария, Хърватия, България дава на Европейската комисия важна и активна роля в разговорите с руската страна.

"На преговорите, водени от отделните държави- членки на ЕС с руската страна, би следвало да се окаже необходимото съдействие от страна на Еврокомисията", се казва още в съобщението. В този смисъл България би приветствала по-активен диалог между ЕК и Русия по този важен енергиен проект с голямо икономическо и социално значение.