С над 80% по-високи приходи реализира „Фазан“ за първото полугодие в сравнение със същия период на 2013 г., показва междинният отчет на дружеството. Продажбите се увеличават от 1,5 млн. на 2,6 млн. лева. В резултат производителят на чорапи завършва периода януари-март със счетоводна печалба от 56 хил. лева при загуба от 18 хил. лева за първото полугодие на 2013 г.
Второто тримесечие на 2014 година затвърди тенденцията за постепенно повишаване на продажбите. През първото тримесечие предприятието реализира продажби общо в размер на 1236 хил. лева, което представлява ръст от над 87.4% в сравнение със същия период на 2013 година. През второто тримесечие продажбите са в размер на 1359 хил. лева, което представлява ръст от 63.3% на годишна база. Продажбите през първото полугодие на 2014 година са с 80.6% по-високи от същия период на 2013 година. За сравнение, нетните продажби на предприятието през цялата 2013 година са в размер на 3646 хил. лева, посочва в доклада си ръководството на „Фазан“.
Предприятието отчита брутна печалба за първото полугодие на 2014 година в размер на 56 хил. лева, при 38 хил. лева за цялата 2013 година.
Дейността на дружеството ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия. Съветът на директорите коригира нагоре направените в предишния междинен доклад прогнози, като годишният ръст на продажбите ще достигне 27% на обща стойност 4.67 млн. лева.