Сътресенията в банковата система са довели до изтегляне на депозити на обща стойност над 1 млрд. лв. от страна на бизнеса и домакинствата. Това показват данните на БНБ към края на юни. Може да се предположи, че значителна част от средствата са изтеглени от Корпоративна търговска банка в седмиците, преди да бъде поставена под специален надзор и от Първа инвестиционна банка. Интересното е, че според данните на БНБ тези пари не са внесени в други финансови институции, а са отишли неизвестно къде.
Изтеглените спестявания не са пренасочени към други алтернативни инвестиции, като например в договорни фондове. Напротив, статистиката на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) показва, че активите под управление на дружествата са намалели с близо 300 млн. лева за месец и половина.
Изтеглените спестявания в размер 1-1,3 млрд. лева не са и похарчени за потребление. Една такава сума, изсипана на пазара, би довела до краткосрочен скок на цените с няколко процента. Статистиката обаче отчита дефлация. Остават два варианта - парите се държат под дюшека, или по народному в Бурканбанк или се насочват към някакви по-твърди активи, за придобиването на които се изисква технологично време каквито са недвижимите имоти. Според брокери има ясни сигнали за раздвижване на пазара след банковата криза. И запитванията от страна на по-големите спестители, извадили от банките няколко десетки хиляди, определено се увеличават.
В период на продължаваща несигурност покупката на апартамент може да се окаже далеч по-доходна от стандартния банков депозит. Едно жилище в Русе може да се придобие за около 25 хил. евро и да се пусне под наем за 200 лева, което дава доходност от 4,5-5% годишно, доста над средната лихва по депозит, която е 3,3%. Проблемът обаче е, че намирането на наемател не е гарантирано, а има и други отрицателни фактори като разходи за ремонти, годишни данъци и такси за сградите, данък върху доходите от наем.
Другата алтернатива е покупката на земеделска земя, която все още има доста предимства. Първо, необходими са доста по-малко средства - с 10 хил. лева могат да се купят 10-15 декара, а отдаването им под аренда в Русенско не е никакъв проблем. Рентата на този етап носи доходност от 5-6%, няма данъци върху собствеността, нито върху доходите от нея. Разбира се, няма никакви гаранции, че цената на земята ще продължи да расте. Но европейските субсидии за единица площ ще се покачват още няколко години, а с тях и възможностите на арендаторите да плащат по-големи наеми. От друга страна, цените на зърното в момента са на рекордно ниски нива, което намалява приходите на големите зърнопроизводители и покупките на земя от тяхна страна. А точно когато търсенето на един пазар е сравнително слабо, е най-доброто време за покупка.