Ако не сте чували за „Л СИТИ Аутомотив Холдинг" ЕООД, вероятно не сте единствените. Дружеството е регистрирано едва миналата година с вписан в Търговския регистър капитал в размер на 992 594 000 лева. Едноличен собственик на новото дружество е известният русенски предприемач инж. Росен Даскалов, който може да бъда поздравен за създаването на първия български спортен автомобил SIN R1 и първия български електрически автомобил L CITY.

Капиталът на „Л СИТИ Аутомотив Холдинг" ЕООД е образуван чрез апортни вноски на акциите и дяловете на Даскалов в две други дружества. Едното е „СИН КАРС Индъстри" – акционерно дружество с основна дейност производство на електромобили с марката L CITY, чиито акции се търгуват на Пазар BEAM за малки и средни предприятия на Българска фондова борса. Другото дружество е „Л СИТИ Аутомотив" ГмбХ, регистрирано в Мюнхен, Германия.

За изготвянето на оценка на непаричната вноска в капитала на новоучреденото дружество от Агенция по вписванията са назначени три вещи лица, които да изготвят Доклад за оценка. В капитала на новия холдинг влизат основно дълготрайни нематериални активи. Около 99,5% представляват интелектуална собственост - технически разработки и патент, защитени марки, ноу-хау, наличието на одобрение (хомологация) за производство на електромобили и др. При формирането на оценката са взети предвид и фактори като етапа на развитие на дружеството, прогнозните очаквания за бъдещо развитие, потенциала от бъдеща реализация на произвеждания продукт. В доклада си вещите лица уточняват, че не могат да поемат отговорност за въпроси, изискващи експертен опит в други области: геоложки, строителни, електрически, конструктивни, инженерни и др., а представените в доклада параметри, анализи и стойности са приложими единствено и само за специфичните цели на оценката.

Тази оценка е изготвена през май миналата година. За нея обаче се разбира сега от съобщение на инж. Даскалов до Фондовата борса за осъщественият апорт на неговите собствени акции от „СИН КАРС Индъстри" АД. Данните в доклада на вещите лица сочат, че цялата публично търгувана компания е оценена за целите на апорта на 503,47 млн. лева, което означава пропорционална стойност на една акция от 24,51 лева. В същото време на Пазар BEAM на фондовата борса акциите на дружеството се търгуват на борсова цена около 0,50 лева, отбелязвайки спад над 40% за последните 12 месеца. Това показва, че оценката на инвеститорите там доста се разминава с тази на експертите.

През 2021г. „СИН КАРС Индъстри" се листна на Пазар BEAM на Българска фондова борса и набра 2 млн. лева капитал, необходими за подготовката на старта на производството на градски електромобили. Акции на дружеството притежават над 450 физически и 10 юридически лица, като инж. Даскалов остана мажоритарен собственик с над 87% от капитала. Към настоящия момент дружеството е реализирало 11 електроавтомобила и работи по нови поръчки. В края на 2022г. фирмата съобщи, че ще се готви за листване на борсата в Амстердам и това апортиране на активи в ново холдингово дружество може би има връзка с тази идея.