Езерото с лилиите и малкото езеро до скулптурата „Черното момиче“ вече са публична общинска собственост, съобщи кметът Пламен Стоилов. Преди да се случи това, статутът на двата обекта бил неясен. Към тях имали претенции „Напоителни системи“, проучване обаче показало, че те не са част от капитала на дружеството. За изясняване на казуса изключително много е помогнала депутатката Ферихан Ахмедова.
Сега, когато двата водни обекта са общински, ще заложим в бюджета догодина средства за почистването и ремонта им, каза кметът  Пламен Стоилов.