През 2014 година такса битови отпадъци няма да се вдига, но в план-сметката за чистотата има недостиг.  
От Общината се надяват заложената сума за хигиена да се вдигне с 858 хил. лева, тъй като се очаква Министерството на околната среда и водите да намали отчисленията, които общините плащат към държавния бюджет за депонирания на сметището боклук. На икономическа комисия вчера стана ясно, че се очаква тази такса да бъде свалена от 35 на 22 лева за тон отпадък.
В момента новата план-сметка за чистотата залага 10 млн. лева постъпления и 2,5 млн. лева отчисления към МОСВ заради депонираните отпадъци на регионалното депо. Реално за цялостното хигиенизиране на града и кварталите през следващата година се планират 7,59 млн. лева. Намалени са парите за снегопочистване на входно-изходните магистрали, както и поддръжката на междублоковите пространства. В сметката не са включени и средства за закриване на една от запълнените клетки на сметището.
При намаляване на размера на отчисленията към МОСВ, освободените средства ще бъдат насочени към снегопочистването и междублоковите пространства. В началото на следващата година ще бъдат пренасочени и пари от преходния остатък от 2013 година.
В момента новата план-сметка за чистотата залага 10 млн. лева постъпления и 2,5 млн. лева отчисления към МОСВ заради депонираните отпадъци на регионалното депо. Реално за цялостното хигиенизиране на града и кварталите през следващата година се планират 7,59 млн. лева. Намалени са парите за снегопочистване на входно-изходните магистрали, както и поддръжката на междублоковите пространства. В сметката не са включени и средства за закриване на една от запълнените клетки на сметището.
При намаляване на размера на отчисленията към МОСВ, освободените средства ще бъдат насочени към снегопочистването и междублоковите пространства. В началото на следващата година ще бъдат пренасочени и пари от преходния остатък от 2013 година.