Електрофакултетът на Русенския университет актуализира 95 програми в различните си специалности благодарение на съвместната работа със специалисти от бранша. Промените са определени след проведена анкета с 315 експерти от над 200 предприятия в сферата на електроинженерството, електрониката и компютрите. Кръгла маса за обсъждане на резултатите от анкетното проучване и съставянето на съвместни екипи за актуализацията на програмите ще се проведе утре във висшето училище.
Кампанията по обновяване на учебното съдържание с цел да се подобри практическата подготовка на студентите факултетът провежда в рамките на проект за актуализиране на учебните програми по европейската програма за „Развитие на човешките ресурси“.