Незаконно уволнена счетоводителка излезе солено на работодателя си. Освен че Районният съд я върна на бюрото й, фирмата бе осъдена да й плати 2262 лева обезщетение, да изчисти задълженията си за заплати и да покрие разноските по делото.
Жената постъпила на работа през май. Три месеца по-късно куриер я сюрпризирал със заповед, че е уволнена заради многобройни нарушения. Според счетоводителката обаче отстраняването й от работа се дължи на това, че подала сигнал в Инспекцията по труда за забавени заплати и невнесени осигуровки. Тогава възникнал конфликт с работодателя й. Фирмата пък е на мнение, че дисциплинарното й наказание се дължи на изнасяне на оригинали на документи и чести своеволни почивки за разходки по магазините в работно време. Освен това всички документи, които счетоводителката била подала в НОИ, били върнати заради грешно попълване, фактурите и дори нейният трудов договор били неправилно съставени. Всички тези конкретни нарушения обаче не били описани в заповедта за дисциплинарно уволнение. Съдът намира противоречие в изложения от фирмата мотив, че жената е произвеждала некачествена продукция, тъй като тя всъщност не е работила в производствен процес. Не става ясно и как е злоупотребила с доверието на работодателя, затова счетоводителката бе върната на работа. Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва.