Единна система за предотвратяване на екологични катастрофи по поречието на Дунав ще бъде изградена благодарение на трансграничния европейски проект за предотвратяване на екологични катастрофи, финансиран с 5 764 433 евро. Водещ партньор е румънската Агенция за подобряване на земята, а от българска страна дейностите ще се изпълняват от сдружение „Еколинкс“ в Русе. Партньор е и фондация от Калъраш.
Предвижда се информационната система да подобри координацията между двете страни при опасности от природни бедствия. Тя трябва да заработи ефективно в края на 2015 г. и в реално време да отчита състоянието на реката и съоръженията по нея.