Дъщерните фирми носят над 4 милиона лева приходи на „Параходство БРП“ за деветте месеца на годината, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Общите продажби на групата възлизат на 22 млн. лева, което е с 4,1 млн. лева повече отколкото на самото параходство. За разлика от предишното тримесечие, повечето приходи на дъщерните дружества увеличават и печалбата на БРП - с 285 хиляди лева. Общата печалба на групата за периода януари-септември възлиза на 1,778 млн. лева и заради много по-слабото първо тримесечие отстъпва значително на миналогодишната от 3 млн. лева.
„Параходство БРП“ притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което наскоро получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“ и 51% във „Ви Ти Си“. БРП държи и 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия.
Падналите през октомври валежи подобриха навигационните условия  и значително облекчиха движението на корабите по реката, посочва в доклада си ръководството на дружеството. Периодът до края на годината е познат на корабособствениците по реката като high grain season, характеризиращ се с голямо предлагане на зърно за превоз. Изключително добрата зърнена реколта от лятото/есента на 2013 година доведе до тотално запълване на закрития тонаж на всички превозвачи до края на годината. При някои превозвачи договорите за превоз на царевица са сключени дори до март/април 2014 година. Наблюдава се завишено търсене на свободен тонаж за превоз на зърна, което тласка спотовите навла към повишение.
С пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево се забелязва завишена заетост на флота при превозите на руди и рудни концентрати. Очакванията за увеличаване на предлаганите количества суровини за превоз се оправдават. Вследствие на завишеното предлагане на тези суровини, се наблюдава цялостно запълване на открития флот на БРП.
Потреблението на енергийни въглища и въглища за населението рязко се покачва. От началото на месец октомври се наблюдава завишено търсене на тонаж за превоз на въглища. Навлата за превоз на въглища отбелязват леко повишение.
Наблюдава се засилено предлагане на малки и големи   партиди торове за превоз, като основните количества се движат от Украйна и Констанца към Сърбия. Очакванията са да се запазят тези темпове на предлагане до края на годината.