След около година и половина ще бъде готова инсталацията за сепариране на битови отпадъци, която „Топлофикация Русе“ изгражда съгласно договора си с Общината, съобщи на пресконференция вчера изпълнителният директор на дружеството Георги Недев. Работата вече е стартирала, като на този етап са изградени електрозахранването към обекта и необходимият трафопост. Технологичното оборудване е на пристанището в Бургас, предстои спецификациите му да бъдат сравнени с проекта и ако се налага, да бъдат направени промени. Едва тогава ще се премине към строителството на халето и изготвянето на проект за изгаряне на модифицирано твърдо гориво или RDF (Refuse Derived Fuel), който трябва да бъде одобрен от компетентните институции. Целият процес ще отнеме около година и половина. „Топлофикация Русе“ иска да бъде оператор на инсталацията и е готова в началния период само да сепарира отпадъците. Очаква се една част от тях да бъде рециклирана, друга да отива все пак на сметището, а около 20% да бъде извличаната фракция, която ще може да се използва за гориво.
„Топлофикация“ вече е сключила предварителен договор за доставка на очистващи съоръжения, необходими за съвместното изгаряне на въглища и RDF. Проектирането и монтажът им ще продължат 6-8 месеца и заедно с необходимото време за получаване на екоразрешителните процесът ще приключи в края на 2015 или началото на 2016 г.
Използването на RDF е само един от проектите за снижаване себестойността на използваното в ТЕЦ „Изток“ гориво. В него вече експериментално се изгаря биомаса под формата на слънчогледови люспи, но се планира към тях да се добавят и други растителни отпадъци, така че да се увеличи необходимото количество.
Замяната на 20% от въглищата с биомаса или RDF ще свали разходите с около 10 на сто. Тъй като алтернативните горива са по-малко калорични, намалението на себестойността ще е с около 5%. Заедно с другите мерки за подобряване на ефективността, смятам че ще можем да компенсираме тенденцията за поскъпване на енергоизточниците и увеличените разходи за изпълнение на европейските изисквания в областта на екологията, заяви Георги Недев. До 2018-2019 г. „Топлофикация Русе“ ще трябва да влага по 6-8 млн. лева годишно, за да покрие в срок европейските директиви, но използването на биомаса ще намали съществено разходите за закупуване на въглеродни квоти.
Изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ обяви мащабна програма, с която дружеството ще отбележи своята 50-годишнина. Инициативите включват лотария за лоялни клиенти, стипендии за средношколци и студенти, конкурси, Ден на отворени врати, създаване на документален филм за фирмата, фотоизложба и др. Първите от тях ще стартират в близките седмици, а финалното тържество ще бъде през декември. ТЕЦ „Русе“, който преди 50 години е бил най-мощната топлоцентрала в Северна България, влиза в експлоатация на 27 декември 1964 г.