Книжна къща и Книжен човек, изработени от станали вече излишни библиотечни материали, посрещат посетителите в библиотеката на русенското читалище „Ангел Кънчев“. Те са създадени по време на уъркшопа „Другият живот на старата книга“, който се проведе неотдавна. С това бе финализирана работата на читалището по проекта „Нови пространства за читалищната библиотека“, който спечели финансиране от Общината за подкрепа на художествени идеи.
Идеята е на библиотекарката Кармен Димитрова, която е и ръководител на проекта. Целта беше да се създаде електронен каталог на всички книжни единици, с които разполага читалищната библиотека. Сега вече традиционните читателски картони вече са заменени с електронни, а всеки може да открие търсената от него книга в интернет пространството. По този начин обслужването и комуникацията между библиотека и потребител става много по-бързо и напълно адекватно на модерните възможности. Библиотеката може да се ползва по всяко време и от всяко място, пести се време за поръчка, презаписване, изготвяне на справки и др.
Заедно с това е създаден обединен електронен каталог на книгите, които притежават библиотеките на пет читалища. Това са русенските „Ангел Кънчев“ и „Захари Стоянов“, „Христо Ботев“ в Ценово, „Надежда“ в Ново село и „Пробуда“ в Тетово. Обединяването на читалищните библиотеки е първото в страната, което представя ресурсите си в интернет. Така с едно влизане в един каталог хората могат да получат информация за книгите, с които разполагат тези пет читалища.
Читалището работи по автоматизацията на библиотечните процеси още от 2003 г., когато със собствени средства беше купен софтуер за електронен каталог. С проекта, който преди дни беше финализиран, всъщност се надгражда базата, съществуваща отпреди десет години.