Масивната двуетажна къща на ул.“Сърнена гора“ 30 да бъде съборена, защото е опасна, а димът от комина й става повод за оплаквания от съседи. Това предложение ще гласуват общинските съветници на заседанието си през декември. Покривът на сградата е провиснал и деформиран и се нуждае от цялостен ремонт, гредоредът и на двата етажа също е в окаяно състояние. Освен това, ако не се ремонтира, къщата е възможно да се срути при земетресение, тъй като не е проектирана според нормите. Още повече, че къщата е обитаема и „Жилфонд“ е настанил в нея семейства. Ако се вземе решение сградата да бъде съборена, хората ще бъдат преместени на друго място.
Сметката на комисията, която е огледала сградата, показва, че за да се стегне, са необходими близо 43 600 лева. Според комисията за общинска собственост ремонтът на къщата е нецелесъобразен и е по-добре 73-те кв.м постройка да се съборят.