Всички желаещи здравноосигурени лица ще могат да сменят личния си лекар от днес до края на месеца.

Всеки гражданин, който иска да направи такава смяна, трябва да закупи регистрационна форма за постоянен избор. С попълнения формуляр се отива при новия общопрактикуващ лекар и се представя още здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.

Ако все още нямате здравноосигурителна книжка, смяната ѝ се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на общопрактикуващ лекар.

Пререгистрацията се извършва два пъти годишно - през месеците юни и декември, като гражданите имат право да изберат своя общопрактикуващ лекар от територията на цялата страна.

За пререгистрация не е нужно гражданинът сам да се отписва от листата на досегашния си личен лекар. Включването в пациентската листа на новоизбрания лекар също се извършва от районната здравноосигурителна каса по служебен път.