На 11 септември ще стане ясно кой ще е новият председател на Русенския окръжен съд. И тримата кандидати за ръководния пост са допуснати за участие в конкурса. Както „Утро“ писа, това са съдиите в Окръжния съд Искра Блъскова и Росица Ангелова и председателят на Районния съд Венцислав Василев. Вече са ясни и становищата на комисията по професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет. Те сочат, че и тримата кандидати спазват изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежават необходимите нравствени качества да оглавят Окръжния съд.
Съдия Ангелова има над 17 години юридически стаж, съдия Блъскова - над 35-годишен опит, а съдия Василев - над 15 години. Постът за административен ръководител на Окръжния съд се освобождава, след като изтекоха двата мандата на Даринка Алексиева.