Цонка Христова е класирана на първо място след проведен конкурс за директор на Природен парк „Русенски Лом“, съобщи вчера Изпълнителната агенция по горите.
За въпросния конкурс имаше съмнения, че няма да се проведе по правилата на честната игра, а ще е поредният опит за назначения на правителството в последния момент. Както „Утро“ първи сигнализира, към отговорната позиция за опазване на природата в парка имаше апетити и от страна на друг кандидат - Димитър Пейчинов, лесовъд от Ракитово, Велинградско, който е непознат в екосредите.
Благодарение на „Утро“ и неправителствената организация „Прозрачни планини“, чийто представител присъства на самия конкурс, имаше прозрачност на процедурата, коментира вчера Цонка Христова. Тя е инженер лесовъд и има 18 години стаж в управлението, планирането и контролирането на защитени територии и благоустрояване. Освен това е изкачила йерархичната стълбица в парк „Русенски Лом“ от 1996 г. досега - била е главен специалист, експерт, главен експерт, а от осем месеца е изпълняващ длъжността директор.