Консумираната електроенергия през ноември е с около 7% повече от октомври, съобщиха от „Енерго-Про“. Дружеството регистрира повишено потребление на електрическа енергия през последните дни, когато температурите рязко се понижиха. Само в рамките на един ден среднодневните температури паднаха с близо 8 градуса. На 25 ноември те са били около 10,5 градуса, а на 26-и - около 3,7 градуса.   
Данните на компанията сочат, че на 26 ноември консумацията на електрическа енергия е нараснала с над 15% спрямо предходните дни. През тези две денонощия тя е била малко над 18 700 MWh, докато на 25 ноември е била 16 200 MWh.
През зимните месеци най-голямо количество електроенергия при домакинствата се консумира за отопление и разходът за електричество в голяма степен зависи от ефективността на използваните отоплителни уреди. В случай че е избран климатик, важно е да се знае, че неговата ефективност силно зависи от външната температура, припомнят от „Енерго-Про“. При положителни температури климатиците отдават по-голямо количество топлина от единица електрическа енергия, т.е. при консумиран 1 киловат, климатик от среден клас отдава около 3 киловата топлинна енергия. Голяма част от тях обаче намаляват ефективността си при понижаване на температурите под 2 градуса. При достигане на външната температура до стойности от около минус 10 градуса и по-надолу, консумацията на климатиците рязко се повишава.
Освен отоплителните уреди, има и други фактори, които оказват влияние върху енергийната консумация на всеки дом - наличието на добра топлоизолация на външните стени на жилището или сградата, в която то се намира, монтирането на добре изолирана дограма на прозорците и др.